12280286
uJxUQu5JfCndvgF8nV19WcxQINW6n8Li0yoG4Fdjr/9KUmBlKIjXNDORYtUFr1qbsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Thi hát quốc ca niềm tự hào dân tộc
Tin hoạt động phong trào
0
TRƯỜNG THCS
THÀNH THỚI A

Thi hát quốc ca niềm tự hào dân tộc

Trường THCS Thành Thới A

Học sinh Trường THCS Thành Thới A, đang ghi hình cuộc thi "Hát quốc ca niềm tự hào của dân tộc"

Trường THCS Thành Thới A thực hiện.