12280286
uJxUQu5JfCndvgF8nV19WcxQINW6n8Li0yoG4Fdjr/|OHkM7|P7BVzOXygn9oxsDsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Trang chủ
0
TRƯỜNG THCS
THÀNH THỚI A

Họp hội đồng giáo viên

Trường THCS Thành Thới A. Họp hội đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2016, lúc 13 giờ 30 phút

Đảng trong cuộc sống

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
.
.

Tạo máy ảo bằng Virtualbox

VirtualBox là một trong những phần mềm tạo máy ảo miễn phí mạnh mẽ. Nó cho bạn cài hệ điều hành khác nhau để thử nghiệm ngay chính Windows bạn đang dùng. Thỏa sức test phần mềm cũng như Virus với hệ điều hình ảo do bạn tạo ra.
.
.