12280286
uJxUQu5JfCndvgF8nV19WcxQINW6n8Li0yoG4Fdjr/85J7|mPZ91zQkf4LI6LiUjsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Thành Thới A năm 2017 - 2018
Thông báo
0
TRƯỜNG THCS
THÀNH THỚI A

Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Thành Thới A năm 2017 - 2018

Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn Xã Thành Thới A về tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018. Các quý vị cũng có thể xem Thông báo đó tại đây

Để cung cấp thông tin đầy đủ cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân dân trên địa bàn Xã Thành Thới A về tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018. Các quý vị cũng có thể xem Thông báo đó tại đây