12280286
uJxUQu5JfCndvgF8nV19WSzxN4UqRYN3mlGcm0o8bXrvMXw9jf6VfSl0GbtD1KTE
Đảng trong cuộc sống
Sưu tầm
0
TRƯỜNG THCS
THÀNH THỚI A

Đảng trong cuộc sống

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất Thiếu một đức, thì không thành người.

Hồ Chí Minh