12280286
uJxUQu5JfCndvgF8nV19WcxQINW6n8Li0yoG4Fdjr//FKEr5Upmz3hG45cjmHaMYsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Thông báo Nghỉ lễ
Thông báo
0
TRƯỜNG THCS
THÀNH THỚI A

Thông báo Nghỉ lễ

Trường THCS Thành Thới A

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ

 Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc 30/4 và 1/5: xem trong file đính kèm