12280286
uJxUQu5JfCndvgF8nV19WcxQINW6n8Li0yoG4Fdjr/91YozflEVq9AVaVYFgiRgEsEW9oSwqjXW8swuk8HsCUg==
Thông báo họp Phụ huynh học sinh năm 2017 - 2018
Thông báo
0
TRƯỜNG THCS
THÀNH THỚI A

Thông báo họp Phụ huynh học sinh năm 2017 - 2018

Nhà trường trân trọng

Thông báo tới quý phụ huynh học sinh của trường THCS Thành Thới A ngày 27/08/2017 (chủ nhật) này trường họp phụ huynh học sinh đầu năm thời gian 13h30 phút. Họp phụ huynh học sinh đầu năm, nhà trường thông qua các thông báo các chỉ tiêu, các khoản thu, tình hình học sinh từ 14/082017 đến nay, GVCN thông báo các vấn đề chung của lớp, riêng từng học sinh để phụ huynh học sinh kết hợp với nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Mong phụ huynh đến họp đúng giờ.

Trân trọng kính chào.